Roztoczański Park Narodowy  
Plażowa 2 22-470 Zwierzyniec  

Strona główna

 Kontakt

 Dodaj do ulubionych

  English version


Aktualności florystyczne

Chronione gatunki grzybów odnalezione na terenie RPN w 2007r.:

1. borowik, podgrzybek pasożytniczy Boletus (Xerocomus) parasiticus [fot.]

2. szyszkowiec łuskowaty                    Strobilomyces strobilaceus [fot.]

3. czarka                                                   Sarcoscypha ssp [fot.]

4. purchawica olbrzymia                     Langermannia gigantea [fot.]

5. naparstniczka czeska                       Verpa bochemica

6. smardz półwolny                             Morchella gigas

7. soplówka jodłowa                           Hericium flagellum [fot.]

8. soplówka gałęzista(bukowa)         Hericium coralloides [fot.]

9. mądziak psi                                     Mutinus caninus [fot.]

10. szmaciak gałęzisty                           Sparassis crispa [fot.]

 

Rośliny naczyniowe

Na podstawie dotychczasowego stopnia poznania roślinności Parku stwierdzono występowanie około 700 gatunków roślin naczyniowych. Duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni Parku, warunków glebowych i stosunków wodnych oraz jego położenie powoduje znaczną różnorodność roślinności wyrażającą się między innymi występowaniem wielu elementów i podelementów geograficznych.

Wśród roślinności Parku wyróżniono 3 elementy geograficzne: holarktyczny, iranoturański, śródziemnomorski. Ponadto wyróżniono:

  • gatunki górskie - charakterystyczne dla Karpat i Sudetów np.: czosnek niedźwiedzi Allium ursinum i siatkowaty Allium victorialis, paprotnica sudecka Cystopteris sudetica, kokorycz okółkowa Polygonatum verticillatum, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa.
  • relikty zupełne - kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, groszek wschodnio-karpacki Lathyrus laevigatus, tojad dzióbaty Aconitum variegatun;
  • relikty częściowe - lepiężnik biały Petasites albus;
  • relikty wątpliwe - starzec gajowy Senecio nemorensis, starzec Fuchsa Senecio fuchsii.

Ochrona gatunkowa roślin naczyniowych

W Parku ochronie gatunkowej podlega 64 gatunki roślin naczyniowych w tym 47 gatunków objętych jest ochroną ścisłą oraz 17 gatunków objętych jest ochroną częściową.

Gatunki specjalnej troski

Na terenie Parku 46 gatunków zaliczono do gatunków specjalnej troski.

Inwentaryzacja fitosocjologiczna

Na terenie Parku wyróżniono 19 zespołów roślinności leśnej i 28 zespołów roślinności nieleśnej.

Drzewa pomnikowe

Dotychczasowa inwentaryzacja na terenach ochrony częściowej RPN wykazała istnienie 405 drzew zasługujących na miano pomników przyrody.

Mszaki

Mszaki z terenu RPN wykazują dobry stan zachowania i bogactwo flory. Stwierdzono tu występowanie około 195 gatunków ze 101 rodzajów, tworzących 19 zbiorowisk roślinnych. Gatunki te, podobnie jak w przypadku roślin naczyniowych, są przedstawicielami różnych, często odległych regionów geograficznych: gatunki górskie, borealno-torfowiskowe, subatlantyckie.

Porosty

Flora porostów znanych z terenu Roztocza liczyła, w latach siedemdziesiątych, około 300 gatunków obejmujących wiele roślin rzadkich w skali kraju lub opisanych stąd jako nowe dla nauki. Bogactwo i różnorodność porostów Roztocza porównywalne były jedynie z Puszczą Białowieską i lasami reglowymi Karpat. W ciągu ostatnich 30 lat głównie w wyniku zanieczyszczeń przemysłowych wyginęło ponad 70% pierwotnego stanu gatunków. Do najbardziej efektownych należą porosty o okazałych plechach np.: brodaczki Usnera sp., listkowaty granicznik płucnik Lobaria pulmonaria, płucnica islandzka Cetraria islandica.

Grzyby i śluzowce

Poznana dotychczas flora grzybów występujących w RPN liczy 1004 gatunki co stanowi około 10% gatunków występujących w Polsce.

Nie mniej licznie występują tu śluzowce - 53 gatunki (ok. 25% gatunków znanych z terenu Polski).

Powrót


Pomysł i projekt - Roztoczański Park Narodowy.
Kopiowanie w całości lub w części zawartości tego serwisu bez zgody dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego zabronione.